1915 / 136 p. 5 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

JSs

iten und Abfsperrun-c maßregeln.

ierfranthe

T

fundhetit&we?cn

.- - u

f

n

4

F -

m

L

N

en

T Att

nntamoti o: USIDCTICI

hen

E

1

O-S O SRER E: MENERE A E L R R E REE T M RRPETBETER

wh

os, + a LL

d Lte

AL) Car

§2 Lereq ÎDA,

c m

8), Y Anya, ebes, Li g

Ve mes,

&

Sa

b "ev, Lugo

F L

‘oloz loz8b

irg (K burg (F 3

S Ly #

1a

c0Da

Jof Ine G ZAM,

ar: T J

ï Dcs,

D

L, ád, K el

if

aufen É