1915 / 155 p. 14 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

U mbES E zu 2A

F

eiger.

I j

T Pa H s Aa E D A RRIGE A A E E D MOEEIIT T:

aae

{sat

en STaa

200% Ae Zau "E M Au a ENSE 0D O: Jai. 0 U T 20 15 4D

d

PBreußi}

h

lli

Sechste Beilage

lit. L i La A D A r M NO R D“ an “S Ai An e

n

R A. 0B Hai E

En

s E ¿De

4 4 3 f n Ga A O A P E

*

R O E

1D 490 G ded e: Sir wariteikGeenap Mcerndn U S E E (E Stei terin dgn