1917 / 233 p. 4 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

heiten und Absperrnugs-

i Nachweisung über den Stand von Viehseuchen in Oesterreih-Ungarn am 19. September 1917. (Kroatien-Slavonien am 12. September. 1917.)

(Auszug aus den amtlichen Wochena1

Gesändheitêwesen, Tierkrau maßszreg

Via var a0 men EOT Trt, 2g TEgOT Tr gere grn

Zahl der verfeudten

Komitate (K.) Stzublrihterbezirke (St.) Munizipalfstädte (M.)

Höfe

o! Gemeinden Höfe

| Gemeinden

Nr. des Sperrgebiete Hdfe

-2| Gemeinden

Gs —Gemeinden

p-a d 00 (ck)

“ea S La ed vir I erf 0B a: n lid M C O car E NEEE E ra 2E

a. Ocsterreich. Niederösterreih .

D D O dank O D

E:

E 144 F]

Oberèsierrei

G 09ck C G1 &ck CD DO

t R Steienmark. +6

[Ey

wSEmlml emel

2 é Krain . . Küstenland .

1 Tirol] ooo o080

S A D

114111414111

L

S Do Ill Pl lem ameln lel lam lolsa

Vorarlberg \

Ta A

puaneb Io D C fa I R O I s O O0 N N I C D d

ol loco lol mor]

pad pad

Se SSSEI Eee lea ome l L

J

ae E L es 22S

0700 0 0 606

doll T1 at lf

d 06000; 646

do [S

ves oco 9

1 i G |

0.80 €60 0.6, E

ao N ij

L |

d. p 600-60

s Cr C E J I SISl=iSlwoloalllllolIm Zl ooo) T1 ao | SE

20 9.266 94

| |

e ooo 0012

E ps i | wat BDIIRLE

É d 9:00.06 00207

j |

wlwil s

Lutowina Baimatien « - «

%. Urgarn. K. Abauj-Torna, M.Kaichau

m: €200 26 ..0: 07009

{Kassa) aaen §. Unterweißenburg (Alss- Me R wie e ves St. Arad. Borosjenò, Elek, Kisjens, Magyparpécska, Bilágos, M. S1. Borossebes, Nagpha!mäágy, | | K. Arva, Liptau Turdcz «ooo on o fri s Bácgsalmás, j nta, Zomboc, Magyarkanisza, Zenta, M. Baja, Varia Tkberesiopel (Szabadka). St. Apatin, Hódság. Kula, 4 Óbecse, Palánk

lilicolælmicœol=laell lll mol I lol mol 1 oto

E Stei

L

E 6.0.0 00. 0:0 9.0

1 K.Lars,Hont, M.Schemni cz-6s Bélabénya

K. Berega, Ugocsa Bistrip (Besztercze- St. Berettyóujfalu, ‘De- rmihäályfalya, Margitta, Sárrét, Szs- St, Bibarkeresztes, Cs6fa,

Élesd, Központ, Szalärd,

M. Großwardein (Nagy-

Várad St. Belönyes, Bs6l, Ma- yarcséke, Nagy3zalonta,

K. Borsocd, M. Misk'olcz |—|— Háâromszék .. ..

- Vásárhely, reo n (Szcged) « « «

. Gran (E831 ab M. Györ,

K.Stuhlweißenbur M S

bérvár) ...

wi ogaras, Hermaunsladt

4 l) ooooo 00

K. Gömör 68 Kis-Hont, Sohl (Zóölyom) .

K. Hadju, V

‘f K. Baranya, V. Fün j écs

i O (1 S

S nto

(. Debreczin

mos

gytun - Szolnok

2

28 29 80

32 83

. 94

27

39

49 ál

SGSS S

62 63

67

68

S S L 8

J S

pest (Scyweineseu 23, 27, 32, 33, 38 in 9 No

Desterreih

K. Klcinkokel (Kis-Küküllö), Grofßkokel(Nagv-KülüllÎ) K. Klausenburg (Koloz8), M, Kiausenburg (Kolozs3vár) St. Béga, BVoksánbánya, acsád, Karánsebes,Lugos, aros, Temes, Städte Karánsebes, Lugos . . «. St. Bozovics, Jám,.. Ora- viczabánya, Orsova, Re- [SRETO eregova, imoldova .....

K. Múáramaros3. .…. K.Moros-Torda, Udvarhely, M. Maros-Vásárhely . K. Wieselburg Ga

Oedenburg (Sopron), Sopron. .…..., 5

K. Neograd (Nóögrád) . K. Neutra (Npitra) . . St. Aszód, Bia, GödöUld, omáz, Waitzen (Väcz), tädte St. Andrä (Szent- arer Vácz, Uijpest, M. Budapest eee ooo St. Alsódabas, Gyömrò, Kispest, Monor, Nagy- kfáta, Nâczkeve, Städte Nagvkörös, Czegléd, M. Kecslemét ......., St. Abony, - Dunavecse, Kalocsa, Kiskörös, Kis- kunfélegyEáza, Kunszent- miklós, Städte Kiskun- félegvháza, Kiskunbalas reßburg (Pozsony),

M. Pozsony . « « «

Sao i en dne s St.- Jgal, Lengyeltöt,

Marczal, Tab

St. Barcs, Csurgs, ‘Ka; posvar,Nagyatád, Sziget- vár, Stadt Kayosvár . -

K. Szabolcs .. 2

K. Szatmár, M. Szatmár- MEMe oa €65 K. HZips (Szepes) .. .

K. Szilágy

tirdjen (Fehértemplom

Kevevár, 2 Wn (Ver- ehéórtem-

secz), Stadt plom, M. Versecz. « « « Ma o K. Tohrerburg, (Torda- Tan) s a is os St. Ciene, Großkikinda (Nagykikinda),Nagys3zent- milklós, Párdány, Per jámoé, Törökbecse, Törö- kanizsa, Hatfeld (Zsom-

bolya),. Stadt ägyh- 1 4 af

1D s aas St. Alibunár, ute alva: Bâánlak, Módos, Groß- becsfere? (Nagvbecskerek), Paos, Stadt Nagy- ecóferel, V2. Pancsova

K. Trentschin (Trencsón) . |- K. Ung, St. Homonna| Mezölaborcz, Säiinna, |

Sitropkó S St. Bodrogköz, Gälszscs, Nagymihäly Sárospatak, Sätoraljaujhely, Sze- rencs, Totkaj, Baraunó, __Stadt Sätoraljaujhely . St. Czelldómölt, Felsôödr, Güns (Köszeg), Nömet- ujvár, Sárvár, Stein- amanger (Szombathely), Städte Köszeg, Szom- Dat e ea e S. Körméend, Olsnist (Mu- raszombat), Szentgott-

hárd, Eitenburg (Vaëvár) |—|—

K. Weézprim (Veszprém) . St. Balatonfüred, Kesz- thely, Pacsa, Sümeg, Tapolcza, Zalaegerszeg, alaszentgrôt, Stadt alaeger8zeq . ......« St. Alsólendva, Csáktor- nya, Letenye, Nagykanizsa, Nova, Perlak,StadtGroß- fanizia (Nagykanizsa) B: He «e a oa ov o

Kroatien-

K. Belovár - Kör0s, Va-

rasdin (Varasd), M. Va- rab Lou ete a a8

Lika-Krbava . C E E)

F T Modrus-Fiume . . . « «

Pozíeoga ..…,.

K. Syrmien (Szerêm), M. Semlin (Ziniony) - « « « Nerôcze, “M. Esseg

(E 2 en oes

Außerdem 1 Gemeinde, und 1 Gehö Lungenseuche des Hindviehs und Beschäl|euhe der 3 und Ungarn nicht aufgetreten.

t _(Zägráb), M.

r 0.0.0.0 0 06 00 08

Zusammen Gemeinden (Gehöfte):

oh 10 (13), Maul- \ Ñ Mletenserde 154 (1439), Sthweinepest , Maul- und Klauenseuche j n (S@weineseuche) 64 (214), Notlauf der A b. in Ungaru (ausschl. Kroatien-Slavonten) : Rot 38 (a7) Maul- und Klauenseuche 774 (5773), Shwetne- e) 850_.(5677), Notlauf der Schweine 162 (871).

Außerdem Podenseudhe der Schafe in den Sperrgebicten Nr. 9, emeinden und 45 Gehöften.

Kroatien-Slavonten :

y 20 (39), Maul- und Klauenseuche 56 (89 (Schweineseuche) 13 (139), Notlauf der Schweine 2 (3). odenseuhe der Schafe im S - Polenseuche der Schafe ist in Oesterreich,

pu sd

pra

S)

o”

do l Sl

K. Szolnok-Doboka . . St. Buziásfürdò, Központ,

Lippa, Temcorékas, Uja- _rad, Vinga, M. Temesvár St. Csâk, Detta, e

I [21 I 1S|

pm pad

S | os | Ì

el

pk |

|ck |= | IS

| s

ck l {l

rol I [lls l Fl lo

bad

weine 183 (536).

SÔ@hwetinepest Nr. 68 in

twtfecde find ia

Handel und Getverbe,

._— Dec Vorftäno der Harpener Bergbau-Aktiengesell- \chaft, Dortmund, - {lágt laut Meldüvg tes ¿W- L. B.° füx das atgelaufene Geshäfts}hr wiederum 1320/4 vor...

Laut Meldung des „W. T. B.* betrugen die Roheinnahmen der Baltimore und Ohiobahn im Augiffft 11859000 Dollar (geaen das Vorjahr mehr 1 310 009 Dollar), die Reinvetriebzeinnahmen 2 674 000 Dolar (geaen das Bo.jahr weniger 594 000 Dollar). Die Rohetanahmen der Canada Pacific-Eisenbabn baben im August 1917 856 000 Dollar, die Rciaeiznähmen 1 650 000 Dollar gegen den glzihen Zeitraum des Vorjahres abgenommen. ?

Brüssel, 27, September. (W..T. B.) Ausweis de3 Noten- departements der Soctéts Généórale de Belgique vom 27. September (in Klamn1ern vom 20. Sevtember). A kt i v o. Metall- bestand und deutsches Geld 12806 996 (33 703.219) fe, Gut- baben im Auslande 447 391 615 (407 491 078) Fr., Darlehen aegen Guthaben im Auslande 90 386 077 (90 286 619 Fr., Darlehen gen ShhauscWeine der belgischen P-ovinzen gemäg ÁÄrtikel 6 f er 7 der Vocshriflen) 480 000 es 000 000) Fr., Wechsel und Scheck3 auf belgische aue 95 324.332 (96176215) / Fr., Darlehen gegen ‘inländish- Wertpaviere 2 685 329 (2708 329) Fr., sonstige Aktiven 21-187 445 (21 151 560) Fr., zusammen. 1 149 781 794 (1131517015) Fr. Pa)siva. Betrag der umlaufenden Noten 1015 656 808 (1013 857 967) Fr. Girogutßaten 102 801 275 (86 362 893) Fr., sonstige Pasfiven 31 323 713 (31 296 152) Fr., zusammen 1 149 781 794 (1 131 517 015) Fr. 2

New Vork, 28. September. (W. T. B.) D-r Sekretär des Schayamtes zeigte die am 1. Okteber bevorstehende Auscabe der zweiten Kriegsanletbe in Höhe von 3 Milliarten Dollar oder méhr, an. Ste soll m!t einem Zinsfuß von 4 9/0 au?gestattet werden. Die Umlaufzeir ist auf 15 Johre festgese. Nach 10 Jahren B U Ablöjung in Stücken von 50 Dollar odcr: vielfahem hier-

on erfolzea. L L252 0E

Börse In Berlkn (Notierungen des Börsenvorstandes):. vom 1. Oktober {vom 29. Septetnber für Geld Brief | ‘Geld Brief

L 6 New York : 1 Dollar —— (T IOS Ei wia Holland 100 Gulden 303} 304} 3022. l Dänemark 100 Kronen 220 2208, p 219 219

S@&Gweden 100 Kronen A le Sat 243 Norwegen 109 Kronen 220 2204 | 2195 219 Schweiz- ‘100 Franken 1514 12 | dol4:- 1514

Wien» 0e Si s} Budapest 100 Kronen 64,20 64,30 | :* 6420 - . 64,30 En r 100 Leva 80x 814 t. 8047 814 FoOntautte CER it 5 A L T nopel 100 Piaster 19,95 920,05 ].- 19,95 20,05 Madrid und L O r Barcelona 100 Pesetas 1284] 129% „[- 1274. -- 1283

Die Börse zeklgte heute cin ziemlih festes Aussehen bei zum Tell belebterem Geschäste. Die Hauptumsäge vollzogen #ch fa eintgen Jndustriewerten, v. a. in Erdölaktien; au: Schiffahrisaktien lagen ret fest. Der S@&hluß verkehrte glei

FTursherihte von auswärtigen Fondsmärkten,

London, 28. September. (W. T. B.) Privattirkont 45/32,

L n 28, September. \(W. T. B.j 5 afi A acts, , ¿PiemLter. A e G28 0j T e nlethe

8830, 3 9% Französishe Reñte 60,40, - É Sharsstde fuhr An- fetbce —,—, - 5 %/0 Russen !von 1906 71/15, 239/0- Ruffen von 1896 —,—, 49% Türken unif. —,—, S 1e -Kanal ‘4589, Rio Tinto 1775. i : A A A

Amsterdam, 28. Sevtemher. (W. T. B.) WechWhfel auf Berlin 32,90, Wechsel auf Wien 20,874 Wesel auf S&weiz 50,80, Wechsel auf Kopenhagen 73,75, Wesel auf Stockholm 8200, Wed el auf New York 237,37, Wechsel auf Lontoû 11,31}, Wechse? auf Paris 40,95. I B

Amsterdam, 28. September. (W. T. B.)- ‘5 0/9 Nieder- ländishe Staatsanleihe 1001114, Obl. 39/0 Niederländ. W. S. 721/16, Königl. Niederl. Petroleum 5564- Holland-Amerikä-Untie 449], Niederl.- Indische Handeltbank 253, Atchison, Topek2- ‘u. Santa Fs 99/16, Rock Island —, Southerr Pacific 91, Southern Railway —, Union Pacific 1364, Anacondo 1524, United States Steel Corp. 1074, Framößsch-Gnglishe Anlethe 93F, Hamhurg-Arzerikä-Linte —.

New York, 29. September. (Schluß) ‘(W. T. B.) Die-

Bd1s\e cröffnete in un: ecelmäßiger Haltung. Eisenbahnwerté und die Anteile von Stablfabriken sowie Motocenge|ellshaîten und Schiff- fabrts8zttien litten \pätcrbin unter dem Drick“ vön \vekülativ.n Ab-

'gaben. In der zweiten Börsensturde fanden jedo im Hiublick auf

die feste Haltung der Kriegéanleihen am Vondsmarkt. seitens der Sypekulalion teilweise Rükkäuse fiatt, unter deren Einfluß {ch der S{hlußverkehr in fester Stimmung vollzog. Umgéseßt wurden 220 000 Aktien. Tendenz für Gely: Nominell. Geld auf 24 Stunden Durih- las nom., auf 24 Stunden leptes Darlehzn nom, Wechsel auf London (60 Tage) 4,71,50, Cable Transfers ,4,76,45, Wechsel auf

aris auf Sicht 5,79,60, Wechsel auf Bertin auf Sicht —,—,

ilber in Barren 98F, 3 9/ Northern Pacific Bonds —, 4 % Ver. Staat. Bonds: 1925 —,—, Atchison Topeka u. Santa 95},

Baltimore and Ohio 64}, Canadian Pacific 153, Chesapeake u.

Ohio 56, Chicago, Vilwaukee u. St. Paul 554, Denver u. Rio ‘Grande 8, Illinois Central 1007, Loutsville u. Nafhville 117,

New York Central 762, Norfolk u. Wejtern 111, Pennsy!vanta 513,

Reading 814, Southern Pacific 917, Union Pacific 1283, Anaconda: erl per Say 714, United States Steel Corporation 109#, do-

‘Rio de Janeiro, 27. September. (W. T..B.) Wech¡el auf London 135/25. E O

Kursberihte von auswärtigen Warenmärkten.

London, 28. September. (W. T. B.) Kupfer prompt 110. Liverpool, 28. September. (W. T. B.) Baumwolle, Um) 3009 Ballen, Einfuhr 21 600 Ballen, davou 21 600 Ballen ameri- fanishe Baumwolle. Für Oktober-November 17,05, für Dezember- uar L Brasilianische urd Indische 10 Punkte höher. anchester twist kurante Qualität (Hindley), 255 Pence. Tücher: Printers 31er 1% New Yort. 29. September. (W. T. B) Sl ufi) Baumwoll ew York, 29. September. (W. ). (Shlüß.) Baumwolle loko middling 25,20, do. für Sept. —,—, do. e ilber 24 99. do. für November 23,83, New Orleans do. loko middling 24,13 oleum refined (in Cates) 15,50, do. Stand white in New York 10,25, do. in Tanks 5,50, do. Credit Balances at Oil City 3,50; alz prime Western 25,20, do. ‘Rohe & Brothers. ——,. Zucker entrifugal 6,90, Weizen Hard Winter Nr. 2-298, Mehl pring-Wheat clars 10,50—10,70, Getréidefraßt .nach Liver- pool nom., Kasfee Nîio Nr. 7 loko 86, do, für : Dejember 7,45, do. für Januar 7,53, do. für März 7,69, Zinn 61,25. Verk. New York, 28. September. (W. T. B.) Baumwoll-Wochen- elite L200 ura en Le r nnien , Ausfuhr nah dem Festland. 30 000, Vor- râte im Innern 339 000. r A ai

bis (0 Leh d A Mai di TROP ree A l

A il i -- ir Be. R S

achen, Zustellungen u. bergl. - Zerdingungen 2c.

ieren. f Aktien u. Aktiengesellschafteu.

P E D E

lu und Fund. i fun, 2A. _von “Eaerivap L Kommanditgesellschaften au

1) Untersuchungs- sahen.

- Fahneusluhtserklärung. In LeS ntecsuckangssache gegen den Armierungdssoldaten Auguît Blaut van ter 2. Komp. Arm.-Bil. 153, geb. 27. 12. 1835 ‘in Morville (Lothr.), Ackerer da- ielbst, wird ‘auf Grund der 8§§_ 69 ff. des uchs sowie der §§ 358, \trafgeriht8ordnung der

gte hierdurch für faÿnenflühtig

D.-St.-Qu., 24. September 1917. Gericht der 255. Inf.-Div.

[36394] Fahuenfluchtserflärung Beschiagnahmreverfügunna.

In der Untersuhungssache gegen den Land- Josef Johann Vötkers, 75 in Calcar, in Kontrolle em Bez.-Kdo. Geldern, wegen Fahnen- fut, wird auf Grund der §8 69 ff. des vchs sowte der- §8 356, strafgerihtordnung der für ahnen dea

sturmmann eb. as 17. 10.

Melis

Beschuldigte hier! e Eo Be bg ml Besciag bele cfin zinögen mit Beschlag belegt. Essen, den 25. September Gericht der Landwehrtinspektion.- Der Gerihtshezrr: (gi) von Lueder, Generalleutnant und Landwehrinasp:kteur.

-- [36483] * ; In derUntersuGungösache gegen den am 95. 2. 1894 in Urbreis, Kreis Nappolts- _weller, geborenen Nobert Soudieru wegen Kriegtverrats wird auf

‘Grund der §Î, 57, : M.-St.-8.-B., / „B. sowie dec 88 356, 360 M..St.- B. O. ck ._ Metiche . befindlihe. Vermögen des \{chuldigtén hierdurch mit Den 26, September 1917. Gericht? der R Etappenkommandantur

Y 2) Ausgebote, Ver- F lust- und Fundsachen, F Zustellungenu. dergl.

396] Zwaugsversteig

Wege “der ‘Zwangsvo Februar 1918, Vormittags L Uhr, an der Gerichtsstelle, Berlin, eue Friedrichstr. 13/14, 111. tockwerk, Zimmer F steigert werden das ta Berli

Geistítr: 22, belegene, im Grund Band- 4. Blatt Nr. 297 (einge- Eigentümerin am 10. D

e der Eiatra

gerungsvermerks: ' die E Anna geb. Paasch, zu Berlin): eingetragene Grundstück, Border- wohnhaus mit rechtem und linkem Seiten- Gernarkurig Berlin, în der Grundsteuermutterrolle nicht nage- wiesen; Nu augeert 5030 6, Gebäude-

18. September 1917. erlin-Mitte. 87. Tap 76. 16,

[38398] Zwangsversteigerung. der Zwangkövollstreckung foll 1918, Vormittags Uhx, aa der Gertchtsstelle, Berlin, Neu-r Frtiedrihsir. 13/14, [I1. (drittes) Nr. 113—115, ver- ftèigert wérden das in Berlin firaße 82, belegene, im Grundbuche von der Königstaot Band 127 Blatt Nr. 5589 (eingeirag-ner Eigeutümer am 12. Sep- temker 1917, dem Tage der Eintragung dea Verstetgerungéverrmerkes : meistex Wilbelm Bacthge und Ghefrau, Wanda oeb, Bunk, zu P Hand) eingetragene Grundstü : Vordexwohnhaus mit rechtem und Unkem Seitenflügel, abgesondertem Klofett und of, Gemarkung Berlin, Kartenblatt 39, arielle 811/16, 3 a 87 qm aroß, Grund- fteuermutterrolle Art. 10 437 YM, Gébäudestcuerrolle . Berlit, den 18. Septewker 1917. Amtageriht Becliu-2Vêrtte. 87. L 58. 17.

edlag telegt. }

alls higuter Haltung.

Uitredung- soll

Nr. 113—115, ver-

tRentners- Lau, flügel und: Hof, -

\tzeuerrolle Nr. Ari J tsgeriht B nigli m

E e Sa R A P A R A res Er R E

an A,

TZ S I S Tf A is ul Ei o E H

ankow zu ge-

„Königliches l 136397] 3 [ ial Zw

am 30. Nove O Neue Frie El Zimmer Nr. 11 1419, 4 -w Steiristr. 4,-be

Abt. 87.

augsSsversteigeruug. er. Zwangsvollstreckung soll i BoLrmitiags

28, September. (W. T. V.) Garne: 30er Water traße 13/1

E | ene, im Grundbuche von ‘der Köatgstadt Band 8 Blatt Nr. 565 ener-Gigentümer am 5. November 3, dem Tage der Eintragung des Ver- steigérüngsvermerks: Kaufmann Arthur etragene Grund stück bestehend ‘a: Vorberwohnhaus mit Hof, b. Wohn- Jude links, c. Wohngebäude rets,

Wohngebäude rech aswert 2950 46, Gebäudesteuerrolle tundslückswert ist auf

t è September 1917. mtsgericht Berlin-Ptitte.

Moaube)- eta

Stall» - und

Mr. 4843, ‘Der G 73000 4 festgeseg VBeexliu,\ den 24.

[26049] Zwaugsversteigerun

Wege der Zwanget ollstredung soll

das in Heiligensce belegene, im Geund- buhe von Heiligensee Band 20 Blatt Nr. 597 zur Zeit der Eintragu

steigerungsvermerks auf den Terraingesellshaft Heiligensee mit be- \hränkter Ha‘lung eingetragene Grund- stud am 23. November 1917, Vor- mittags L104 Uhr, dur das unterzeichnete Gericht, an der Geridtsstelle, Berlin N.: 20, Brunnenylay, Zimmer Nr. 30, 1 Treppe, versteigert werden. Das in Heiligensce im Laakenfelde helegene Grund- nck umfaßt die Trennstücke Kartenblatt 1 Marzellen 73/33 und 74/32 voa zusammen 5 ha 60 qm Größe. Es it in der Grurdfteuermutterrolle des Gameinde-

"g des Ver- amen der

beitr?s Heiltgensee unter Artikel Nr. 576

mit einem Reinertrage von 15,31 Talern

verzeihre. Der Versteigerungsvermerk

ifl am 3. Dezember 1915 in das Grund- buch eingetragen.

Verlin N. 20, Brunnenplaz, den

23. Joli 1917. Königliches Auge! Berlin-Wedding.

ung 7.

[36399] Im Wege der Zwangsversteigerung soll das in AdL Brinsk belegene, ini Geund-

bude Adl. Brinék Blatt 51 zur Zeit der H) (Untershhr.)

Eintragung des Vecsteigerung9vermerks auf den Namen des Besig:rs Julian Szezyalowsfi in Janowko eingeträgene Grundstück am 26. November 1917, Vormittags LO0 Uhr, dur das unter- zeinete Geri@ßt an Gerichtsstelle ver- steigert werden. Der Versteigerungéver- merk am 31. Oktober 1914 in das Grun eingetragen. Gemäß §& 203 Z.-P.°D. wird der Grundstückseigentümer zur Wahrnehmung seiner Nete geladeo. E Wypr., den25. September

f Jedamski, Gerichtsschreiber bes Königlichen Amtsgerichts.

(36417) Anussc{lufßurt cil. «1 Für krafilos werden erklärt:

1) Die Sterbekafsenv:rsiHerungsurkunde

Abteilung 1V Lit. A Nr. 463 965 des Allgemeinen Deutschen Versiherungs- vereins in Stuttgart, inhaltliH dessen auf das Leben der Josefa FreudZofer, aeb. Haug, Gemüsehändlerin, geboren am 24. Juni 1839 in Friedbergmans, wohn- haft in Lecbausen, die Summe von ursprüaqglih 124 4, jeßt anzeblih 248 versih2rt ijt.

2) Die Aktie Nr. 450 der Aktitn- brauerei Augéburg über 1000 # vom],

1. November 1887. ]

3) Der Primawechsel über 132 490.3 vom 10. Januar 1917, zahlbar am

15. Februar - 1917, ausgestellt von J.

Stähle in Ludwigoburg, gezogen auf Frau

Ad. Danihel in Augsburg. I). Die Kosten d:8 Verfahrens fallen

‘den Antragst :Uern zuk Last.

Augsburg, den 25. September 1917.

(16788] Aufgebot

Der Vorsißende der Raisstifiungs- deputation der Stadt Leipzig, vertreten Hr. Wüns{h-

mann, Rechtsanwälte daselbst, hat das Nufgebot der Aktien der Privatbank zu Gotha Lit. A Nr. 4209 4210 4211 4212 und 4213 über je. 600 46 beantragt. Der Inhaber der Urkunden wird aufgefordert, spätestens în dem auf Dieustag, deu 12. März 1918, Vormittags 11 e, vor dem unterzeichnetèn Bericht, Zimmer 17, anberaumten Aufgebot2-

durch Oberjustizrat Barth und

termine setne Rechte anzumeldea und die

Uckunden vorzulegen, widrigenfalls tie Kraftlozerklärung der Urkunden erfolgen

wird. Gotha, den 4. Junt 1917. Das Herzoglihe Amtsgeri(t. 1.

[36401]

Aufgebot.

Der Lehrer Albert Nobrecht zu Müuster, Raesfeltst-aße 1, hat das Aufgebot des ihm -angeblich abhanden gekommenen Stüdckes der Westfälishen Provivzialschald- vershreibung, ‘V. Ausgabe 11. Reibe Buth- ftabe B Nr. 2849, üder 2000 „6 nebst Zinss@&ein für 1. Juli 1917 über 40 4 uny Erneuerungsshein beantragt. QDer JInhaber der Urkunden wird autgefordert, | 1917 Herzogliche Pole

spätestens in dem auf den 15. Ma

kunden erfolgen wtrd.

Mänster i. W., den 21, September

1917. Königlißes Amtsgericht. F 25—17 1.

hat nachstedenden- Be

fallende Paämtle zu zahlen.

Königliches A E Abt. 85, 85, K, 160, 1913,

Öffentlicher Anzeiger.

Anzeigenpreis für den Naum einer 5 gespaltenen Cinheitszeile 39 ?.

pp

J Diebstahi von Zinsscheinen der Reiehsauleihe 1915.

In der Zeit vom 3. bis 5. September 1917 wurden aus einer ve:schlofenen Wobnung in der Hauptkstätterstraß2 in Stuttgait die beiden Zins)cheine für 1918 von folgenden Stüden der Veichsanleite 1915 entwendet:

1) über je 1000 „4 Lit. C Nr. 1739 278, Lit. C Nr. 4 252 523, Lit. C Nr. 4 252 524, Lit. C Nr. 7 532 407, Lit. C Nr. 9 271 615, ) über 500 e Lit. D Ne. 1181094. | ink Den 26. Septembz?r 1917. M K. Stazatsanwaltschafrt Stuttgart.

VBekauuntmaHunug.

Abhanden gekommen : Gebrüder Böbler

u. Co.-Aktie Ne. 185 zu 1000 6 mit

Dividendensch:in vro 1917 ff.

Beelin, dzn 29. Septewber 1917.

Der Polizeipräfident. Srkennungsdieasy (Wp. 587

Verichtigu dec Anzeige der Heriogl Braunrischweig Abt. 1V zu 11 497/1V vom 31. August 1917 im Reichsanizei, e: Nr. 209. Unter den gestohlenen Papieren mit Zinsshzinen ist unter

2) Reichaanleibe von 1915 fäl} Ylick angegeben E 1042576 u. 7 über fte # 200, es muß heißen E 10 3) Kriegeanleibe C nicht 5 460 533 fontecn 54605583 über # 1000,—.

4) KRrieasaaleibe sondern 424468 1/4 über 4 500,—. Da außerdem die Liste nit vellständig war, folat eine vervollständigte Liste.

1) Wertpapiere niit SwMuldveisdreibung der Stadt Altona: S goon 1911 1. Ausg. ;

1911 1. Ausg. N 1812 s . ‘1000 5 0/0 Rel hsanleiße von 1914: A 18136 . C 174209-——13 je 1

812239 u. 40 je 1000 (8 2 000 5460553 . « « « «_1000 o . 0 ® o 500

n ë P olhteidirektion

42575 u. 76.

niht 424 481/4

Zins\@einen.

000 & 5 000

D 586130 556318 . + von 1916: 4244081—4 je 500 2 000 von 1914: - V 60820 —?22 je 46200 600 von 1915: 10412575—786 je A 200 400 G 603419. . : arts 2659166 u. 7 je 6100 van 1916: 8258810 E R O A

‘andbrief der SHwari-

ypothekenbank von 1900 Squldscheine ‘der Ezan ; Vereinébausftiftung in Brauns, A 11—13 je 4 300 é

: 3

34 2/0 Dt. Reicbtanleibe vom 24. Juni 1887 D 27563 über 37 0/9 Dt. Reich3anletbe vom 24. Juni 1887 D 11292 über

59/0 Kriegtanleibe

y. 18. Febr. 1915 D 586411 über 24. Sept. 1915 2558318 4. Fpril 1916 4, April 1916 4. Avril 1916 31, Oft. 1916

S

. 5618323 2 9% 26 27 übec

31. Okt. 1916 18. Febr. 1915 G 603419 17. April 1915 24. Sept. 1915

2659166/67 ; ‘über je 4 100 ¿ ‘21. Sept. 1915 . 2703537 über - 39/0 Bade Landesschuld-

v R vom 1. April 1862 6 Stück je 50 Taler A—D 336—41 4 0/9 Deutsche Hyyothekenb.-Pfand- brief Seriz XX Lit. F 2105 4/0 200 Nachricht an Kriminalpoltzet Braun- \{hroetg zu 11497/1V. : i fchweig, den. 28. September

idtrektion. Adt. 19. 1918, Vormittags 10 Uhe, vor dem stel unterzeihneten Gericht, Zimmer Nr. 3, anberaumten Aufgebotstermine seine.NRechte anzumelden und die Urkunden vorzulegen, widrigenfalls die Kraftloserklärung der Ur-

Eutbesiver Otto Weise in Ott- manns? orf bei Triptis i dec Zwischer- \chetn Lit. E Nr. 479 373 über 1000 der 59/0 igen fünften Kriegéanleihe abz handen getcmmen. ¿T ERARAILEN den 29, September

1917. Ler Gemeindevorstand aïs Polizeibehörde.

e lihes Amtsgeriht Braunshwet erzoglihes Am raun g _ \Hluß erlassen: Auf estellten Antrag des Privatiers Georg

eyer în Bad Bramstedt (Holstein) wird bezüglih des Braunshwetger 20 Taler- loses Serie 5910 Nr. 11 die Zahlungs- \sperre angeordnet und dein Herzogliheu Kinanzkollegium bier untersagt, an den Inhabec des genauuten Loses eine Leiftung | 1 zu Bw irten nohelondere eine darauf ent-

Bekaun(machuug. Frau Bauergutsbesiger *Martha i ide: in Stephans- ‘dorf, Kieis Neisse, ist Anfang Seprember 1916 ein Kriegsanleihe#ück Schuld- verschreibung 59/otae Reichsanleihe von 915 Avprlil-Oktober Zinsen Lit. C Nr. 4868 147 über 1000 S. tadurch ab- handen gekommen, daß es ein Schwindler 'durch eine betrügeriiche Manipulation an Ad gebracht: hat. Gemäß-8 367 Handels-

Jüttner, geborenen

Brauxschweig,den 20. September 1917. : Sre ite

9, Bankausroeise.

pg E

Kenntris gebr-ch: uod deshalb vcr dem Ecwerb ditse3 Wertpaplters ge:rarnt. (¿Es den 22. September

Der Amt2vzrsian1d. In Verir.: Mat tk e.

[36512]

Btäszi!che Shpolheleubauk

in Ludwigêbafeu am Rhria. Untrr Bzzuganahme auf § 367 des Handel ges buchs geben wir biecdurch be- kauut, daß dr 4°/6ige Pfandbrief unserer

Serie 64 Lit. C Nr. 7369 über #4 500,— in Verlust geraten ift. i Ludwigsghafeu am Rhein, den 22, Sep-

tembcr 1917. / Die Direktion.

[36406] Nufgeb2t. Die von der Beemea - Hannove1schen Lebensversiherung3-Bank Aktieagesellsd: aft auf das Leben von Herrn Oito Nobert Kellermaua, Hausbesizer und Hotelchef tun Schürcn, unterm 31. März 1911 ausge- fertigte Police (L. 141854) über (4 5000,— {t abhanden gefommen. Der gegenwärtige Inhaber genannter Police wird hiermit aufgefordert, ih innerhalb 2 Morateu bei uns zu melden, widrigenfalls die ver- lorene Police für kcoftlos erklärt wird. Berlin, den 29. September 1917. „Frela® Bremen-Hanaovershe Lebensversicherungs-Bank Aktiengesellschaft.

[25750] Aufgebot. Der von uns3 unterm 6. April 1893 auë-

gefertigte VersiHerungss{ch-in Nr. 187 191 über 4 3000,— auf das Leben des Musik- direktors Max Scbmerl in Berlin, geb. an 1. Jult 1869 tn Berlin, ist abhanden gekommen. Der gegenwärlize Inhaber des Scheins wird aufgefordert, ch biuneua 6 Monaten bei uns zu melden, widrigen- falls der Sein für kraftlos erklärt und eine ncue Ausfertigung erteilt wird. Berliu, den 21. Juli 1917.

Victoria zu Berlin Allgemeine Versicherungs - Actien - Gesellschaft.

í on, Dr. Ute,

Generaldirektor. Generaldirektor.

unter ihrer früheren Firma

: Meyer. [31207] Oeffeutlichecs Aufgebot.

ausfertigen. Ó Magdeburg, den 28. Rugust 1917. Wilbelma ¿n Magdeburg, Allgemeina Versicherung9- Aktien-Gesellschaft.

[36513)

Magdeburger Lebens- ' Persichecungs-Gesellschaft.

[36409] Aufruf.

Berluït geratea sind:

Kürschners in Weingarten

b. Nr. 80 784 vom ‘31. Dezember 1889 üker 4 5000,—, lautend auf das Leben des Hern Nicol2us Vecker, Hufschmieds

und Shlossers in Hainfeld, Pfalz,

Tecihio. J V Weihe Gcldtbshr.-Deh. geseybu&s wird vorstehendcs hiermit zur

in Hollige, Hannover,

10. Verschiedene Bekanntmachungen.

6. Erwerbs- und WirtscGas enossenschaften. 7. Niederlassung 2. von Ne t 8. Unfall- und Involiditäts- 2c. Versicherung.

tsanwälten.

P p D P S

(25468) Aufgebot.

Der von uns unterm 27. April 1911 ausgefertiate Hinterlegur gs|chein zu dem Lebzn3ver{siHerungsshein Nr. 199 601 über 6 800,— für Herrn L1dwig Guteustein in Usingen tsi abhanden gekommen. Der gegenwärtige Inhaber des Scheins wird aufgefordert, ih binuen sech8s Monaten bei uns zu melden, widrigenfalls dec Schein für kraftlos erflïrt und eine neue Auês- fertigung ecteiit wird.

Verlin, den 23. Iuki 1917.

Victoria zu Berlin Allgemeiae Versicherungs - Actien - Gesellschaft.

P. Thon, E Dr. Ute, Generaldirektor. Generaldirektor.

[36407] Aufgebot.

Der voa uas unterm 4. Juni 1912 aus- gefertigte Versiherungoschein Nr. 470 037 iber Mark Dreitausend auf das Leben des Gärtners Heren Johann Diedrih Voß ta Borstel, gebocen am 18. September 1888, {ft abhanden gekommen. Dec gegen- wärtige JFnhabec des Scheins wid auf- gefordect, fich biunen D Monateu bei un3 zu melden, - woldrigenfalls der Schein für krafilo3 erkläit und eine neue Aus- fertigung erteilt wird.

Berxclin, deu 21. September 1917.

Victoria zu Berlin Allgemeine

Versicderungs - Actien - Gesells

Y. Thon, Dr. Ute, Eeneral direktor. Generaldirektor.

[34398] Aufruf.

Der von uns ausgestellte Hinterlegung3- sein des Herrn Philipy Heiligmanu, Bremser in Beuÿhsal, vom 8. November 1912 zur Lebensoerst@erung Nr. 203 029 ift nah uns ecstatteter Anzeige in Verlust getaten. Besizer des Hiuterlegungé\{heins werden ausgefordect, biuneu 3 Monaten ihre etwaigen Rechte bei uns anzumelden und denH lerie vorzulegen, widrigen- falls diefer für kraftlos erkiärt wird.

Karlseuhe, den 13. September 1917.

Karlsruher Lebensverficherung auf Gegenseitigkeit

36410' Ausg | Hs dem am 30. Oktober 1916 als Krcieg3!leilneÿmer verstorbenen Tischler- meister Otto Sacht!ebea zu Verden am 14. Mai 1913 auggest:lite Versicherung?- \hein Nr. 195 849 über 46 2009,— it in Verlust geraten. Wir werden den Ver- siherungsshein für kraftlos erkläten, eine Grsazurkunde dafür ausstellen und die tallig gewordene Versiherungssumme bedingungsgemäß auszahlen, wenn sih nicht innerhalb zweier Monate ein Policeninhaber bei uns meldet. Verlin-Schöueberg, den 28. September 1917. Nordstern LebanHBerfiwerungse Actten. Ve eia GBerlin-S&öêneberg, Nordsternplaß, v j e Diretton. Hadelöer-Köbbinghoff. Gerede.

[36408] Bekauntrrachung.

Dte von der Menu en Lebensvcrsißerung8-Bank a. G. in Schwerin

edlendurgisde Lebensversiherungs- & Sparbank in Schwerin® auktgegebene, auf den Namen der Fcau Ernestine Pauline Klippel. geb. Bunke, ia Schauerwiß klautende Police Nr. 2d 377, Tafel V, über 4 1500,— vom 31. Mai 1892 i al3 abhanden gekommen gea und auf Grund des § 16 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen die neuen Policz beantragt wocden. Gntgegenstehende Rechte find spätesteus bis zum 1. Ofiobee 1919 bei uns geltend zu maten. Schwerin i. M., den 1. Oktober 1917. Mecklenburgische Lebensversiherung%Bank a. G. in SYwerin.

Die von uns am 7. April 1309 ausgefertizte Police Nr. 87445 und der am 12. Januar 1914 ausgetectigie Ver- siherungs\he.n Nr. 139935 auf das Leben des Kaufmanns Herrn Nichard Kunzmaun in Berlin sind in Verlust -| geraten. Wenn innerhaib dreier Mo- nate der Inhaber der Dokumente sich niht bei uns meldet, gelten sie für kcaitlos und wir werdea Ersagzurkundea

Der Versihergssch{ein die Polic2 A 108688 über 6 10 000,— Bersiche- rungosumme, . auf das Leben des Huak- tien Arztes Dr. med. Grast Fricdrich Weber in Daber, Krs. Naugard lautend, {stt angebli abhandea gekommen. All: Perionen, welche Anspcüche aus dieser BVeisicherong zu haben glauben, werden hierduuh aufgefordert, sie inuerhaib § Monate von heute ab bei Vermeidung ihres Vetlustes bei uns geltend zu machen.

Magdeburg, den 20. September 1917.

E3 ijt uns angezeigt und genügend glaubs» haft genma4ht, daß folgende, ¿u a bis d noch unter unserer früheren Firma Lebens- versicherungs- & Ersparnisbank in Stutt- gart ausgestellten Versiherungsscheine in

a. Nr. 56 551 vom 16. Oktober 1883 über # 5000,—, lautend aut das Leben des nua verstorbenen Herrn Karl Rogg,

c. Nr. 141318 vom 15. Mat 1900 i[ über 10 000,—, Tautend auf das Leben des Herrn arich Vrandt, Landwikts

vormals Allgemeine Versorgungs- Anftalt. ebot.

usfertigung einer

Pp. Dr. Pott.

d. Nr. 175333 vom 5. Juli 1905 übzr 6 2000,—, lautend auf das Leben des nun verstorbenen Herrn Friedri Wilhelm Bohaty, Eisenbahnassistenten in Ingelheiw, zuleßt in Osthofen, Hessen,

e. tr. 252899 vom 8. Oltober 1913 über é 10 000,—, lautend auf das Ledea des Herrn Philipp Sturm, Kteg-let- bdesipers in Niedirbeishdor?, Els.-Lotbr.

Wir fordern die. Inhaber dieser V-r- Iherunatscheine hiermit auf, die Steine

erhalb S Mouateu vorzulegen und ihre Nehte nahjuweisen widrigenfalls wir gans & 22 unserer allg. er\.-Bed. die e:sihecungssdjeine für fraftlos erklären und zu b, c und 6 dem Berethiigten je etne Grsazurkunoe aus\telleo, zu a und d die fällige Versihherungssumme auszahlen werden. ;

Stuttgart. den 27. September 1917.

Stuitgarter Lebensversiherungdbank a. G. (Alte Stuttgarter). PP- Heubach. pp. Sprügel.

[18630] i

"Das Amt2geriŸt Brennen hat am 14. Juni 1917 folgendes Aufgebot er- laffen: Auf - Antrag der Ehefrau des Kausmanns Eugen Carl Boit-, Emma Sophie Elise geb. Meyer, wohnhaft in Bremen, Kleine Allee 51/53, wird der unbekannte Inhaber dis am 15. April 1914 mit einer Einlage von 4 250,— auf den Namen Emma Meyer, Kl. Nllee 5, ers öffneten und gegenwärtig ein Guthaben von 46 414,70 nahweisenden Einlegebuches Nr. 101374 der Spamkasse in Bremen btermit aufgefordert, \päteiters in dem auf Dounuerstag, den 10. Jauuar 1918, Nachmittags 5 Uhr, anberaumten, im Gerichtshause hierselbst, Zimmer Nr. 79, stattfindenden Aufgebotstermine unter An- meldung seiner Rechte das bezeichnete EinlegebuŸ vorzulegen, widrigenfalls letz- teres für kcaftlos erklärt werden wird.

Bremen. den 19. Juni 1917. Der Gurte des Amtsgerihts : ‘Tröger.

26062 D Amit Bremen Yat am 17. Auli 1917. folgendes Rufgebot er-

laffen: Auf Antrag der Ehefrau des