1904 / 82 p. 30 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

* 3- 2

Z

** *I "*.-***)

b-td-o

*Fa-Z

»I..- L**UZL****;**

F:-

kk 3) Ölwßofe sener „Kommunal- “Anlei Inv. 'An! tnkonv

OGG.*"'

. - !*.-"“" «»,-„...*J."

1..__. » ** “' F;“-

Waves! «5:50»: SML.

"**)-“*

udBodenktdeMtar

DYSOHOWGxX'.““*.*-'...." de«4«|-.]-d'h-"'*:-'*“*'“**

.- _-

*v-op-o-cp-“y-Z-é «x*vs§*«*

*!*-*1-1 “);-"»J'qxx-xq

Foand. ndKommnnak-n

;,»

QWMWO

Nord. Pfandbr; WÜN- R „"UNFUKWYÜÖb

P WommB. do. Kommunak-Obljg. 111;

Laien;- Polnistöe Man? br. . TabadM 4

& oan-s !

“57555ck»7

777777777777777777777Z77777

VVd-o-c-o-ap-o» * ' ' "*.-)x- ""N“-».»

».

Schwed. Hod. OMR" 137»

_.... ?"!" .“.9'9' qq d-tp-t-c

;; zo

77777777777Z7

74.73.77.“ “.?-um.-

„IMMS!- L::Fé::;::-Z::"-'::

„**-U

)- )* .; .- »“?

OO-QS-

[l.UQMTT

5777777777

" ck »»hyx

“*.*-".'"..- "vom-

_-

__ 'qu

)

77???

„_,-

.???ZJU'ZJU'FJJZJJZJZJJ LT“!-

*»5

do konv. Sxaats-

Z?

7Z7777777§ H7777777Y€

kyßk PBH» .

7777

»H-VF ckck

"""-"“"“Ü" bd" OJO“ .

„,x;- .

*

«3 »“ »» Z »I)- *)qu *! *; »;qu

, .

«ck

...-«...“» k "

“M..

:::-":ck

§7777777777x7777777777

* ."

WKM.1-9okeMQ d. ccnkstexMyr S! 'A. 1884 kom).

db»

“SBSPP"-x .“".AMWSKN'Kd-s *] VQj-ev-o *

„'*'-** (OL;

..

4 cm!!! Air. StaOt-B !000k UH

. . , „'I-“.?." ***)-«„...;- kätätdx;

d.o UlUuk. !) !!)05! Mckl-Skk Ovr. P'dbr !

?

!Zt'kööbzG . 9! ,szG

104“; 705,05 ]W ,40b 40) 102.90bzG 90sz

„WG 100 .sz 100 „7-5sz

94!sz

- „W QÜY-UÄ) M, 7!)[)]k)§ oMjWI ) 7-)U*(

, 0000“)!!! 10100é;03

!0! 00!!!»

T)"),GMH

M23!" G

89, MhZ") xk)!

.:)00!)-50 10! Mm); . ;,!00!) .*»0 10100324 _ 05000-50 102,20th ! CWM !0370bq0)

M?.éMx-x ! k.k. LWK) .=:

„05,59 ck

„50 305

,so 30)

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ) !

IKZ. T

- TIFF“

§*§**** n-un'a

QI

FJ, .'"?"k'." "*.*" _*4-„*_--'--

.? «=ck

**) *«xL-Yx'qxv 1- *

]

“**)-“x *:

. TU? unk. 1912.33

*zL-a-t-a "IOO

' lej'uat 19'12 Nümb Ver. 1x Rl]

ov. Pfandbt-U * Sükd (*iémkgbx

Vet (kikmb- "W ;

_.Ot-Y:

o. Tx)

kad :: )()- kuk 07 pt. Cn- Vet: 13!!!) tm! 190!) 4 dv. 1901 unk 19104 do. ]M unk 1012 4 dv. 1366, 1820149083!

uuncko0qee0munmknn““" Sm-mptluitltsaukm „* _ * KussiaYTerliJ-x 10 J]. ' ) ', * Bsb-tim Mä» LL"! !. -* k pn ; JMMKLkUÜk HWRDI ) vuevthmxcxlzxa" "l; 11 !!.D: ] " C6»! ck 5 .). -7 UM m??!Ü.j, 0YY. ! Mm) ...... 54)! .. -]_. O:" adm) 4 ,! 4 ! - -* Kronstadt-Harom. _ . . 5 Y!.D.x -: .'7

_T::::

! .";k 2 „“."-.“".-

O'::"'" I "***-“Kdt; 5)? !, D. !4 ! OMMSWch «QMMQUme

ul.!!!) 34 . . Pt oddeB 1449.1sz Kaachmbnra . . . ! LTD. !4 ! do. fr. nk,

3.2..-.*.*Z*-.- Q. .

S*D

abb, E

ZZV do. ang/ 12944 .T.... "“ Yxmemß &

»I;-

ZZZ"

; Z.;:ZÄ

x'] _- -- ***

de. 414 fkn *. 14 . WUÜMIWU 4 . r* - 'ebevoae 11.11"

oo. » nn. 94 WOW!. 414 !“ l.!zkkulM

!*.-Kom Di)! 3!

bo. Italien. Mittelmeer, 4! 3 14! 1.71“; do. ult. 'lyril Iura- Simplon ..... dk. (Zchnfp'ckcinc do. St.- Privy Lurcm- b. Prxßnn.

*]«d

;4 .. )!xéjmukqxx d,;y )!!! utk 1910! 39131»! uk. 1:24

Kl unk 13103! ! SächsB.Pb.l1[uk00 !

M"][U ][)! [11004175 , 5010 40010301)»; )MÄ)* ") [!]“) FW;") * .")ÄÄ)-*]sk ')). )!)[7; („5

*!kN-10!)_ __ )000-Wl «..»

...;-“._.".- ' „:DD-__

)*]*]-*_*-

Saw. Sekundärbahn. ' 50. 50,“ 1.1 1-2: do i. fr. Wett.

Transraalbabn *I . ! !!!-' MD *! fr.3. !:;- do, kt.! Nerf!

ko. Zlktkißkate! **! ** !“ !ka. [:,-:

April! Westo-Siziüanisckx . .; "b! 2 !4 ! ].! U53“

Ö.

*;L-L

_-:Z,'--'-5-".-'_.'_.-'.„_

3;«7“9

I.

_" “ck

"».-_...." L.- '

“YDHDB :)quw-s

W'UUXU» Drau OWÜgisM, 44 !. .

M!!! MM:

:?

T

77

OWM.) «;;!

2

[*** [„I-'*'...

777777Z7Z77 777777

»

Q !*

I'

;- ...t-MTF?

!

_-

......

**“1dM-dö1fi' &' „. :"."U _-

!!!!!x!!!|

* * _; _ "'"--.“".".".“ d;, * * * *- ..

2 éééxééß“*

xd» *

'.

*** *ab-

.'"'"."" .“." *)“... **

DnMöeCMUE- MM M Zkka4h"

rianitm'. . .'.Z , PY“? Klein- und U

umi). thM' MM! 4; ux;

?

„NUMMER

:""ka

“__|-„“_- ":*-.'“:-

». . _-

»m-

2*-«

!!!]!!o!!!!

* *“ XQOQ ' “"you-«»

'

*

***Öööddißu»

“»da- -

QQ]. *-

.___

"_-

3T.

:„- ' , , _* *KZZI „?:«74

ya!" "

].

].]

l.! 74

1,1

l.]

],!

1.4,

:!

„,x

... Kk

1,1! 1 old. nnn . x ,. lesklcmkadn] Z W *

. . . . „! 'r; ]M .,

ko Ve mas-A | W“

] ]. ] ] ]] ,),1]:' !(

Nkik 57/ ! . .mem-esebaßa“ MRD- .* UU Avril

!

alt "1!

bi.::l4

j, *) !4 :75

“! "" .? „...MY s,)kD1411.7|14-.7ch

“.Mi

-XP)“;-

4

3] !““ nF)..

nlt. Avril

Deutsche Eisenbahnbuuiiouw

Kltdamm-Kolbn ,;34,14.,10!]Mu .!) ' '

Mäx“

andekismb. bj-Z]! .. do. 11734! ..